O projektu

 

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) připravilo projekt nazvaný Cesta za poznáním uhlí aneb Uhelná maturita (dále jen Cesta). Cílem projektu je zvýšit vědomosti studentů středních škol na Mostecku o uhlí, o historii jeho vzniku a jeho užití ve prospěch rozvoje společnosti, o způsobu jeho dobývání, kvalitě, současném užití, oblasti báňského vyššího vzdělávání, související legislativě apod. Dalším cílem je prohloubit a zlepšit jejich vztah k nerostnému bohatství České republiky, především pak uhlí.

Program projektu

 

Součástí Cesty bude jak návštěva reálného prostředí povrchového lomu, elektrárny, uhelných laboratoří, tak i míst, kde se využívají produkty po spalování uhlí a je prováděna či již provedena rekultivace a také Podkrušnohorského technického muzea. Studenti navštíví detašované pracoviště Vysoké školy báňské, Hornicko-geologické fakulty v Mostě.

horníkUhelná maturita probíhá již třetím rokem. V letošním roce se na tuto zajímavou Cestu vydají studenti VOŠ, SPGŠ a OA Most, konkrétně Pedagogické lyceum.

Pětietapový vzdělávací cyklus připravilo Ekologické centrum Most za finanční podpory společnosti Vršanská uhelná a.s.

Před zahájením Cesty budou účastníci rozděleni do týmů a obdrží témata, vážící se k uhlí. Úkolem týmů bude v průběhu 5 týdnů na Cestě shromažďovat, získávat či vyhledávat informace, provádět fotodokumentaci (tam, kde to bude možné) a v závěru Cesty pak své poznatky před odbornou komisí prezentovat formou grafické prezentace. Práce budou soutěžní. Všichni účastníci Cesty obdrží certifikát o účasti, nejlepší týmy pak diplomy a ceny.

Partneři projektu

 

loga Ekologické centrum Most pro Krušnohoří děkuje Okresní agrární komoře za materiální podporu projektu.

Harmonogram projektu

 
20/09/2017
Zahájení projektu Cesty za poznáním uhlí aneb Uhelné maturity
26/09/2017
Návštěva Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s. a VŠB-TU Ostrava (detašované pracoviště Most)
2/10/2017
Návštěva Elektrárny Počerady
12/10/2017
Návštěva Podkrušnohorského technického muzea
24/10/2017
Slavnostní ukončení projektu Cesty za poznáním uhlí aneb Uhelné maturity