Cesta za poznáním aneb Uhelná maturita

1. Slavnostní zahájení projektu

 

Cesta za poznáním aneb Uhelná maturita

2. Návštěva VÚHU a.s. a VŠB

 

Cesta za poznáním aneb Uhelná maturita

3. Návštěva elektrárny Počerady

 

Cesta za poznáním aneb Uhelná maturita

4. Návštěva Podkrušnohorského technického muzea

 

Cesta za poznáním aneb Uhelná maturita

5. Slavnostní ukončení projektu